Лого на страницата Подай ръка на различните деца
Кампания за разширяване на дневен център за деца с проблеми от аутистичен спектър Дъга

Добре дошли на страницата Подай ръка на различните деца - кампания за набиране на средства за разширяване на дневен център за деца с проблеми от аутистичен спектър Дъга.
През юни 2015 година, под егидата на Асоциация Аутизъм и с финансовата подкрепа на Столичната община, в столичния квартал "Лозенец" беше открит дневен център за работа с деца от аутистичния спектър Дъга, в който психолози, логопеди и специални педагози работят с 25 деца на възраст от 3 до 8 години. Социалната услуга в център Дъга се предоставя напълно безвъзмездно.
В началото на 2019 г., благодарение на даренията на множество хора и фирми, сдружение „Асоциация Аутизъм“ стана собственик на помещение, намиращо се в непосредствена близост до действащия дневен център.
През периода от закупуването до месец май бяха изготвени архитектурни планове за преустройството на помещението в зали, подходящи за нуждите на Дневен център „Дъга“. Благодарим на архитектурно бюро „Конкурент-90“ и арх. Бисер Хантов за безвъзмездната помощ.

Plan

В новото крило са предвидени две зали за индивидуална работа, зала за ерготерапия, зала за групова терапия и „мека“ стая за психомоторна терапия и кризисни ситуации.
В момента очакваме одобрение на архитектурния план от община „Лозенец“ и можем да започнем ремонта на помещението.

За дарение:
Сдружение „Асоциация Аутизъм“
Банка ДСК, Клон „Батенберг“
IBAN: BG59STSA93000004098345
BIC: STSABGSF


За контакти и повече информация:
Ани Андонова – Дневен център за работа с деца с проблеми от аутистичния спектър Дъга
Адрес: гр. София 1164, кв. Лозенец, ул. Персенк № 22, партер
Телефон: 0886 92 71 77
e-mail ani.andonova@gmail.comОтносно приключилата инициатива